Psikoteknik Yönetmeliği

Psikoteknik Raporu ile ilgili yönetmelik

Sürücülerin Alması Gereken Bedeni ve Psikoteknik Raporlar Karayolu Taşıma Yönetmeliğin 60/e maddesi uyarınca, Yönetmelik kapsamında faaliyet gösteren sürücülerin bedeni ve psikoteknik açıdan sağlıklı olduklarını gösteren sağlık raporunu/raporlarını yetkili sağlık kuruluşundan her beş yılda bir almaları şart olup,buna aykırı hareket edenlere Yönetmeliğin 73/b maddesi uyarınca 5 ihtar verilmektedir.

Yetki belgesi sahiplerinin; trafik güvenliği bakımından oldukça önem arz eden bu konuya, gerekli önemi göstererek, denetimlerde herhangi bir mağduriyetin yaşanmaması için, sürücülerinin söz konusu raporları bir an önce almalarını sağlamaları hususu önemle duyurulur.

Psikoteknik Değerlendirme Nedir?

Çalışma psikolojisinin bir dalı olan psikoteknik değerlendirme, bireyin belirli bir işteki yeterliliğinin ortaya konması amacıyla, gerekli bedensel ve zihinsel özelliklerinin testler aracılığıyla ölçülmesidir. Başka bir deyişle psikoteknik değerlendirme, bireyin belirli bir işe uygun olup olmadığını anlamaya yönelik olarak tasarlanmış bir inceleme-değerlendirme yöntemidir.

Sürücülerde Psikoteknik Değerlendirme

Sürücülerin güvenli araç kullanmalarını sağlayan zihinsel özelliklerinin (algı, dikkat, hafıza, muhakeme vb.); psikomotor yetenek ve becerilerinin (tepki hızı, göz, el, ayak koordinasyonu vb.); tutum-davranış, alışkanlık ve kişilik özelliklerinin (risk alma, saldırganlık, sorumluluk, öz kontrol vb.) ölçülmesi ve sürücülük açısından uygunluğu-yeterliliği hakkında bir sonuca varılmasıdır.

Copyright © 2017 Psikoteknik Raporları