Psikoteknik Onayı

Psikoteknik değerlendirme raporunun onay aşaması şöyledir.

Sürücü yetki belgesi almış psikoteknik merkezine başvurarak psikolog eşliğinde 60 dakikalık onaylanmış cihaz ile teste tabi tutulur. Baraj puanını aştığı taktirde psikolog tarafından düzenlenen raporu kurumun mesul müdürü olan psikiyatristin onaylamasıyla psikoteknik merkezinin bağlı olduğu ilçe sağlık grup başkanlığı tarafından 3 nüsha halinde onaylanarak sürücüye teslim edilir.

Copyright © 2017 Psikoteknik Raporları